Arab szám         |   írásban   |     thai szám    |        kiejtés       |

0                               ศูนย์                  ๐                      szún

1                               หนึ่ง                   ๑                      nün

2                               สอง                   ๒                     szong

3                               สาม                   ๓                     szám

4                               สี่                        ๔                    szí

5                               ห้า                      ๕                    há

6                               หก                     ๖                     hok

7                               เจ็ด                    ๗                    cstyét

8                               แปด                   ๘                    bpet

9                               เก้า                     ๙                    géo

10                            สิบ                      ๑๐                  szip

20                            ยี่สิบ                   ๒๐                  jí szip

21                           ยี่สิบเอ็อ             ๒๑                  jí szip et

30                           สามสิบ               ๓๐                  szám szip

100                         ร้อย                    ๑๐๐                raoj

1000                       พัน                     ๑๐๐๐              phán

10000                    นับหมื่น              ๑๐๐๐๐           műn

100000                 แสน                    ๑๐๐๐๐๐         zen

1000000              หนึ่งล้าน              ๑๐๐๐๐๐๐      lán

 

Use Facebook to Comment on this Post